Učitavanje...

Pravila privatnosti

Korisnički nalozi

Da biste koristili naše usluge i servise, moraćete da se registrujete i kreirate korisnički nalog ("Korisnički nalog"). Kreiranje Korisničkog naloga je besplatno. Od Vas će se takođe tražiti da pružite određene informacije koje Vas lično identifikuju, i druge informacije o sebi, kao što je Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona i e-adresa.

Prikupljanje ličnih podataka

Lični podaci uključuju sve pojedinačne informacije o ličnim ili faktičkim okolnostima o bilo kom konkretnom fizičkom licu, ili fizičkom licu čiji identitet se može utvrditi. Ovo takođe uključuje na primer e-adresu, ime itd. Uopšteno, Web sajtovi se mogu koristiti bez davanja ličnih podataka, anonimno ili korišćenjem pseudonima. Mi prikupljamo lične podatke od posetilaca našeg Web sajta samo kada to lice to želi i kada je to potrebno u cilju stupanja u kontakt sa relevantnim korisnikom ili kada je to potrebno za učestvovanje u određenim uslugama. Na primer, ovo se može dogoditi u slučaju takmičenja, lutrije, posebnih ponuda i određenih mogućnosti koje pruža Neo Host.

Preko veza na našem Web sajtu možete biti upućeni na internet usluge trećih lica, koja mogu prikupljati, obrađivati i koristiti lične podatke. Možda će se od Vas zahtevati da se registrujete i otkrijete neke lične podatke za potrebe korišćenja usluga tog trećeg lica. U vezi sa tim uslugama i za potrebe postupanja u skladu sa primenjivim zakonima o zaštiti podataka, operatori spoljnih internet sajtova, koji Vas mogu obavestiti o svom postupanju sa Vašim ličnim podacima u skladu sa svojim pravilima privatnosti, snose isključivu odgovornost. Nemamo mogućnosti da obezbedimo da relevantne kompanije čuvaju Vaše podatke na isti način kako Vaše podatke čuva Neo Host.

Obrada i korišćenje ličnih podataka

Mi obrađujemo i koristimo Vaše lične podatke samo ako ste se sa tim saglasili i/ili ako je to potrebno za korišćenje naših usluga. Konkretno, ovo drugo je slučaj kada koristimo Vaše podatke nakon Vašeg zahteva u svrhe komunikacije, tj. da biste mogli da pristupite određenom sadržaju NeoNeting, da Vam dostavimo informacije o uslugama ili tehničkim obaveštenjima. Za te potrebe, Vaši podaci se čuvaju na centralizovanom serveru, kojem nemaju pristup neovlašćena treća lica.

NeoHost će čuvati sve Vaše lične podatke kao strogo poverljive. Sačuvaćemo Vaše lične podatke samo u periodu koji je potreban za gore navedene svrhe. Nakon tog vremenskog perioda, Vaši podaci će biti arhivirani.

Saglasnost

Štikliranjem odgovarajuće kućice na ekranu Vašeg kompjutera nakon registracije na Web sajtu, Vi dajete saglasnost da posedujete odgovarajuće informacije i da dobrovoljno pristajete na uslove ovih Pravila privatnosti, uključujući korišćenje i prenos Vaših ličnih podataka.

Neo Host Newsletter

Prijavite se za obaveštenja: