Učitavanje...

Put do uspeha vodi preko imena domena.

Osigurajte Vaše ime na internetu već danas.

 

 

Registrujte neki od internet domena iz ponude

.tk
€0.00EUR
1 Godina
N/A
N/A
.ml
€0.00EUR
1 Godina
N/A
N/A
.ga
€0.00EUR
1 Godina
N/A
N/A
.cf
€0.00EUR
1 Godina
N/A
N/A
.gq
€0.00EUR
1 Godina
N/A
N/A
.com
€10.00EUR
1 Godina
€10.00EUR
1 Godina
€10.00EUR
1 Godina
.net
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.org
€10.00EUR
1 Godina
€10.00EUR
1 Godina
€10.00EUR
1 Godina
.eu
€7.00EUR
1 Godina
€7.00EUR
1 Godina
€7.00EUR
1 Godina
.us
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.info
€9.00EUR
1 Godina
€9.00EUR
1 Godina
€9.00EUR
1 Godina
.biz
€10.00EUR
1 Godina
€10.00EUR
1 Godina
€10.00EUR
1 Godina
.me
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.co
€10.00EUR
1 Godina
€10.00EUR
1 Godina
€10.00EUR
1 Godina
.co.uk
€10.00EUR
1 Godina
€10.00EUR
1 Godina
€10.00EUR
1 Godina
.email
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.agency
€3.00EUR
1 Godina
€3.00EUR
1 Godina
€3.00EUR
1 Godina
.bargains
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.zone
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.bid
€1.50EUR
1 Godina
€1.50EUR
1 Godina
€1.50EUR
1 Godina
.dating
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.events
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.futbol
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.ninja
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.partners
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.productions
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.properties
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.reviews
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.social
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.xyz
€7.00EUR
1 Godina
€7.00EUR
1 Godina
€7.00EUR
1 Godina
.boutique
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.red
€4.00EUR
1 Godina
€4.00EUR
1 Godina
€4.00EUR
1 Godina
.cool
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.blue
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.holiday
€9.00EUR
1 Godina
€9.00EUR
1 Godina
€9.00EUR
1 Godina
.marketing
€9.00EUR
1 Godina
€9.00EUR
1 Godina
€9.00EUR
1 Godina
.coffee
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.club
€2.00EUR
1 Godina
€2.00EUR
1 Godina
€2.00EUR
1 Godina
.dance
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.pro
€3.00EUR
1 Godina
€3.00EUR
1 Godina
€3.00EUR
1 Godina
.stream
€1.88EUR
1 Godina
€1.88EUR
1 Godina
€1.88EUR
1 Godina
.today
€4.00EUR
1 Godina
€4.00EUR
1 Godina
€4.00EUR
1 Godina
.de
€9.00EUR
1 Godina
€9.00EUR
1 Godina
€9.00EUR
1 Godina
.fr
€11.00EUR
1 Godina
€11.00EUR
1 Godina
€11.00EUR
1 Godina
.host
€1.88EUR
1 Godina
€1.88EUR
1 Godina
€1.88EUR
1 Godina
.life
€3.00EUR
1 Godina
€3.00EUR
1 Godina
€3.00EUR
1 Godina
.ltd
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.com.de
€7.00EUR
1 Godina
€7.00EUR
1 Godina
€7.00EUR
1 Godina
.credit
€6.00EUR
1 Godina
€6.00EUR
1 Godina
€6.00EUR
1 Godina
.nl
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.mobi
€10.00EUR
1 Godina
€10.00EUR
1 Godina
€10.00EUR
1 Godina
.name
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.business
€7.00EUR
1 Godina
€7.00EUR
1 Godina
€7.00EUR
1 Godina
.trade
€2.00EUR
1 Godina
€2.00EUR
1 Godina
€2.00EUR
1 Godina
.uk.com
€38.00EUR
1 Godina
€38.00EUR
1 Godina
€38.00EUR
1 Godina
.webcam
€1.99EUR
1 Godina
€1.99EUR
1 Godina
€1.99EUR
1 Godina
.works
€4.00EUR
1 Godina
€4.00EUR
1 Godina
€4.00EUR
1 Godina
.foundation
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.international
€6.00EUR
1 Godina
€6.00EUR
1 Godina
€6.00EUR
1 Godina
.repair
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.camp
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.education
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.solar
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.glass
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.cheap
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.solutions
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.vacations
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.support
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.training
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.center
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.academy
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.company
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.computer
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.management
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.systems
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.domains
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.careers
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.photos
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.recipes
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.shoes
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.guru
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.photography
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.technology
€3.00EUR
1 Godina
€3.00EUR
1 Godina
€3.00EUR
1 Godina
.directory
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.pw
€2.00EUR
1 Godina
€2.00EUR
1 Godina
€2.00EUR
1 Godina
.clothing
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.ventures
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.estate
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.land
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.bike
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.graphics
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.equipment
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.camera
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.holdings
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.kitchen
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.lighting
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.world
€3.00EUR
1 Godina
€3.00EUR
1 Godina
€3.00EUR
1 Godina
.wine
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.win
€1.20EUR
1 Godina
€1.20EUR
1 Godina
€1.20EUR
1 Godina
.website
€2.00EUR
1 Godina
€2.00EUR
1 Godina
€2.00EUR
1 Godina
.vision
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.toys
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.top
€4.00EUR
1 Godina
€4.00EUR
1 Godina
€4.00EUR
1 Godina
.tools
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.team
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
€5.00EUR
1 Godina
.taxi
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.studio
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.store
€6.00EUR
1 Godina
€6.00EUR
1 Godina
€6.00EUR
1 Godina
.space
€2.00EUR
1 Godina
€2.00EUR
1 Godina
€2.00EUR
1 Godina
.racing
€2.00EUR
1 Godina
€2.00EUR
1 Godina
€2.00EUR
1 Godina
.accountant
€2.00EUR
1 Godina
€2.00EUR
1 Godina
€2.00EUR
1 Godina
.chat
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
€8.00EUR
1 Godina
.cricket
€1.20EUR
1 Godina
€1.20EUR
1 Godina
€1.20EUR
1 Godina
.online
€4.00EUR
1 Godina
€4.00EUR
1 Godina
€4.00EUR
1 Godina
.in
€12.00EUR
1 Godina
€12.00EUR
1 Godina
€12.00EUR
1 Godina
.yoga
€20.00EUR
1 Godina
€20.00EUR
1 Godina
€20.00EUR
1 Godina
.work
€6.00EUR
1 Godina
€6.00EUR
1 Godina
€6.00EUR
1 Godina
.wedding
€20.00EUR
1 Godina
€20.00EUR
1 Godina
€20.00EUR
1 Godina
.casa
€6.00EUR
1 Godina
€6.00EUR
1 Godina
€6.00EUR
1 Godina
.tech
€7.00EUR
1 Godina
€7.00EUR
1 Godina
€7.00EUR
1 Godina
.asia
€12.00EUR
1 Godina
€12.00EUR
1 Godina
€12.00EUR
1 Godina
.site
€1.99EUR
1 Godina
€1.99EUR
1 Godina
€1.99EUR
1 Godina
.press
€2.00EUR
1 Godina
€2.00EUR
1 Godina
€2.00EUR
1 Godina

FAQ - ČESTA PITANJA? MI ODGOVARAMO!

Da ,Tehnička podrška NeoHost-a funkcioniše isključivo preko tiketa jer je to najbrži i najpouzdaniji način za rešavanje problema. Podršku pružamo putem telefona.

Usluge realizujemo u roku od 24h po prijemu uplate, međutim, postala je praksa da sve usluge realizujemo u roku od 10 minuta po prijemu uplate tako da istog dana vaš sajt može funkcionisati.

Da. Ukoliko imate neku uslugu zakupljenu kod NeoHost-a, dobićete obaveštenja putem e-maila . Zato je jako bitno da dostavite tačne kontakt informacije. Obaveštenja se dobijaju 20 dana pred istek usluge.

Verovatno ste ukucali pogrešnu šifru. Morate imati u vidu da su polja za login case sensitive (osetljiva na velika i mala slova). Ukoliko tri puta zaredom ukucate pogrešnu šifru, nalog se zaključava na pola sata i nakon toga možete ponovo probati login.

Da. Nakon poručivanja usluge dobićete uputstvo za uplatu direktno preko PayPal Servisa Ili Credit Card...

Nije nikakav problem da NeoHost izvrši celokupno prebacivanje sajta za vas. Ova usluga je besplatna za Hosting pakete. NeoHost će vam otvoriti hosting i prebaciti sajt. Nakon uspešnog prebacivanja sajta, prodaja će vas kontaktirati za izdavanje predračuna za željeni hosting paket.

Ne. Zabranjena je prezentacija sadržaja koji može biti štetan po servere NeoHost-a ili bilo koji drugi server na Internetu, kao i postavljanje linkova ka takvom sadržaju na Internetu. Primeri neprihvatljivog sadržaja: piratski softver, hakerski programi ili arhive, warez sajtovi, irc…

LiveChat i telefonska podrška je dostupna radnim danima od 8h do 18h. Email i podrška preko ticket sistema su dostupne svim danima 0/24.

Neo Host Newsletter

Prijavite se za obaveštenja: